Nhà nghiên cứu bóng đá trong nhà

Tôi thích bóng đá trong nhà hơn bóng đá 11 người. Tại sao? Bởi vì tôi thích một cấu trúc bóng đá nhỏ và nhanh hơn, và vì quá thích bóng đá trong nhà,nên tôi đã mở trang web này để cho mọi người biết: Chà ! Những ngôi sao bóng đá trong nhà này quá giỏi ! Hãy cùng cảm nhận niềm đam mê và tình yêu của tôi nào !